Allmänt om ATIVA-Mätdon 6.0

ATIVA-Mätdon 6.0 - ett effektivt mätdonssystem

ATIVA-Mätdon 6.0 är ett mätdonssystem för lagring, underhåll och kalibrering. Det hanterar verksamhetens alla mätdon, instrument med mera som kräver regelbunden kontroll och uppföljning.

Den som använder ATIVA-Mätdon 6.0 avgör själv hur mycket information som ska rapporteras tillbaka till systemet efter varje bekräftelse. För vissa företag kan det vara tillräckligt att rapportera resultatet från kalibreringen tillbaka till systemet, d.v.s. om mätdonet är godkänt för fortsatt användning eller inte. Uppmätta värden läses in i systemet och lagras för spårbarhet. Mätdata från mätdon med elektronisk utgång kan automatiskt skicka in mätvärden i programmet för lagring. Alternativt kan man i protokollfunktionen ange ett filnamn som specificerar var mätdata finns lagrade eller ska lagras.

I systemet kan protokoll för de flesta förekommande utrustningar definieras (till exempel elektroniska mätdon, fixturer, vågar, termometrar och tryckgivare). Det håller bland annat reda på statusen för varje objekt i registret med avseende på resultatet på den senaste kontrollen (kalibrering), tidpunkt för nästa bekräftelse, färgkodsmärkning, var det lagerhålls, mätdata, kostnader för kalibreringar med mera. På så sätt fås information enkelt fram varje gång det är dags att kontrollera eller kalibrera ett mätdon.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB

ATIVA-Mätdon 6.0 stödjer kraven i de flesta Internationella standarder där registrering av mätdata krävs.

Gå vidare till Funktioner.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer