ATIVA-Mätdon 6.0 versionshistorik

Nedan listas alla utgåvor av ATIVA-Mätdon 6.0 som har lanserats av ATIVA Development AB. Alla kontaktpersoner ska ha fått en nedladdningslänk till den senaste utgåvan via e-post. Om du har en tidigare version av ATIVA-Mätdon 6.0 än den som visas här rekommenderar vi att uppgradera till senaste versionen. Har du inte tillgång till senaste installationen så prata med er ansvariga kontaktperson. Det går även bra att kontakta oss för att få tillgång till senaste utgåvan.

För att se vilken version som används så välj Om ATIVA-Mätdon under hjälpmenyn.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.06)Ny funktionalitet

 • Meddelande om att ”viktig data” håller på att förändras infört vid klick på + knappen vid grupp. Gäller befintliga poster, ej nya eller kopierade.
 • Nytt snabbkommando ”CTRL + Q” sätter objekt till ”Under kalibrering” utan att visa protokollet.
 • En ny knapp på Sökeditorn ”Rensa sökfält”. Vid klick så rensas alla inmatade sökbegrepp för aktuellt filter.
 • Geografiska platser är omgjort så ett sökbegrepp ’(extern)’ läggs till som suffix på benämning när extern geografisk plats kryssas. Denna ändelse kan sen användas i filtersökning. * (se not.)
 • Nytt fält ”Återlämnas senast” på snabbutlåning och postläge.
 • Nytt sökfilter under utlåning ”Ej återlämnat i tid” Denna söker på utlånade där datum för återlämning är överskriden.
 • Om det finns schemalagda utlåningar så påpekas detta med ett meddelande innan man får göra en ny utlåning.
 • Ny undermeny vid utlåningsmenyn på post och listläge ”Schemalägg utlåning”. Alternativet startar en ny post med Schemaläggning ikryssat default.
 • Ny ikon på postläge mätdon ”Schemalagd”. Denna visas på samma sätt som när objektet är utlånat.
 • Det går att klicka på utlånat och schemalagt ikonerna för att aktivera utlåningsloggen.

Förbättringar

 • Postregister för instruktioner och kalibreringsmallar har fått ny fältordning till ”Upprättat av, granskat av och fastställd av”. Flödet blir mer naturligt på detta sätt.
 • Alla rapporter är justerade så att ingen har någon förvald printer. Vissa postrapporter kunde visas fel om avvikande printrar var valda som default. Tex. printern OneNote.
 • Ärv noteringar på kalibreringsmallar är omgjord så att istället för mallens noteringar så ärvs föregående kalibrerings notering. Om ett objekt kalibreras för första gången så ärvs mallens notering.
 • Listrapporter för mätdon har fått tre decimaler för mätområde.
 • ’Sökfilter (Ej sparbar)’ är omdöpt till ’Autosparat sökfilter’. Detta filter sparas nu automatiskt för att alltid kunna återställa senaste sökningen (gäller bara detta filter). Denna automatiskt sparade sökning listas även under egna filter. Övriga egna filter 1-5 fungerar som vanligt.
 • Beskrivning av tangentkombinationen för snabbkommandon är tillagt på menyer.
 • Spara kalibrering sätter nu personen som sparade kalibreringen sist som utförare. Undantag är om kalibreraren har gjort ett aktivt val att byta person med + knappen.
 • Omgjort på utlåning så det inte går att byta status på ett redan utlånat objekt.
 • Filtypen PNG är insatt som val för gruppbilder.
 • Gruppbild har fått inre marginaler.

Rättade fel

 • Det gick att starta kalibrering med snabbkommando ”CTRL+K” även om inte rättigheterna fanns för att få kalibrera.

System

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.15.

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Noteringar

* Redan ikryssade ”Extern” på Geografiska platser måste kryssas om och sparas för att ändelsen ska skrivas dit. Inställningen för att bara medge en tillhörighet är omgjord så att ”Externt kryss” undantages.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.05)Ny funktionalitet

 • Full DPI skalning är infört *

System

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.5.
 • Microsoft .NET Framework är uppgraderad till version 4.7.2.

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Noteringar

* DPI skalning innebär att programmet ser lika ut även på skärmar som har väldigt hög upplösning och måste skalas för att skärmbilden ska bli användbar. Detta berör skärmar där skalningen ställs in med mer än 100%. Skärmar som i grundinstallation brukar skalas är t.ex. en laptop 13” – 15” med FHD upplösning (1920x1080), där brukar Windows rekommenderade skalning vara 125%. Andra mer eller mindre vanliga skärmar som skalas är WQHD (2560x1440) eller UHD (3840x2160). Dessa högupplösta skärmar måste (beroende på storlek) skalas och brukar då skalas från 150% – 400%. ATIVA-Mätdon kommer med denna updatering att visas kristallklart och skarpt på högupplösta skärmar.

Uppdateringen är mer av en programteknisk uppdatering än ny funktionalitet för programmet. Det är rekommenderat att uppgradera om ni vet att ni använder högupplösta skärmar där DPI-skalning är aktiverat.

För er som är tekniskt intresserade så kan ni kolla på nedanstående länkar där det ganska komplexa systemet för skärmskalning gås igenom.

https://blogs.technet.microsoft.com/askcore/2015/12/08/display-scaling-in-windows-10/

https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/04/04/high-dpi-scaling-improvements-desktop-applications-windows-10-creators-update/#q8sCwlq6GsXh4QP7.97

https://channel9.msdn.com/Events/Windows/Windows-Developer-Day-Creators-Update/High-DPI-Improvements-for-Desktop-Developers

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.04)Ny funktionalitet

 • Förklarande ruta över vad varje kryssalternativ för användarkategorier betyder.

Förbättringar

 • Laddningstiderna för rapporter går från att vara snabba till extremt snabba, speciellt när systemet är installerat på applikationsserver (RDS och CITRIX).

Rättade fel

 • Om en kalibreringsmall hade sträng som värde (tex J/N) och om man under kalibrering med denna mall skrev ett siffervärde så blev denna siffra satt som avvikelse. Detta visade sig efter att man sparat kalibreringen och sen valde att titta på den historiskt. Visades bara i gränssnittet ej i rapporter.
 • Prognoser och utfall kunde under vissa förutsättningar räkna fel när prognosen visades i någon av dagarna 2-9.
 • Om status ändrades och sparades för att sedan direkt klicka på annat mätdon i listläge så ändrades statusen för den nya posten om den skilde sig åt mot den tidigare sparade. Nu flyttas fokus från statusvalen direkt efter en förändring.
 • Knappen visa instruktion släcktes inte när en ny kalibreringsmall skulle skapas.
 • Om en utförd kalibrering med felsymbol för överskridet min/max värde på förutsättningar öppnades historiskt så visades inte felsymbolen för tabellen förutsättningar.
 • Grafiska fel är rättade på register Mätdon lista. Knappar och inmatningsfält bytte plats när scannerfunktionen startades.

System

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.2.
 • SAP Crystal Reports är uppgraderad till version 13.0.24

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.03)Ny funktionalitet

 • Tendensvärde. Funktionen visar en grafisk kurva där varje punkt motsvarar medelavvikelsen på en kalibrering i procent av tillåtna gränser. Syftet med denna funktion är att få en uppfattning om ett objekts fortsatta utveckling och på så vis kunna få en förvarning om att ett mätdon/objekt börjar bli slitet och om en ev. ersättning/skrotning av objektet ska komma ifråga.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Prognoser och utfall är ett nytt planeringsverktyg för att kunna planera företagets arbetsbeläggning gällande kommande kalibreringar och dess kostnader. Verktyget visar även exakta utfall av gjorda kalibreringar och dess faktiska kostnader.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Förklarande Inforuta vid fälten Kostnad och Toleransvidd på registret Kalibreringsmallar.
 • Nya snabbfilter för (A) Med pågående kalibrering*, (A) Med godkända kalibreringar*, (A) Med underkända kalibreringar*. *=Se notering längre ned.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


 • Rapport kalibreringsprotokoll finns nu med ytterligare ett alternativ där möjlighet ges att skriva ut använd kalibreringsinstruktion i samma rapport.

Mätdonssystem, mätdonsregister och mätdonskalibrering från ATIVA Development AB


Förbättringar

 • Fältet Serienummer nollas vid en kopiering då det oftast är ett unikt värde.
 • Färgmärkningen omgjord så att BRUN 0 endast visas när den korrekta statusen ”(E) Kalibreras ej” är vald.
 • Det går inte att ha ett nästa kalibreringsdatum om ett objekt är skrotat.
 • Nydesignad och mer överskådlig meny för Sökfilter.
 • Dialogen spara kalibrering: Fältet för att välja beräkningssätt för nästa kalibreringsdatum blir inaktiverat när ett mätdon med status (A) kalibreras och slutförs, istället kommer en informationsruta om att status (A) inte beräknas.

Rättade fel

 • Det gick att välja funktionen ”Återta utlånat objekt” trots att den inte var utlånad. Nu inaktiveras funktionen istället.
 • Exception kastades om man klickade på rapport utlåning postläge innan en ny utlåning hade sparats. Nu inaktiveras rapportknappen när man väljer att skapa ny utlåning.
 • Vid ny eller kopierad mätdonspost så rensades inte gränssnittet i händelseloggen.
 • Exception kunde under vissa förutsättningar kastas när man skulle välja databasmapp i ett helt nytt system.

System

 • MSVS är uppgraderad till version 15.8.5.
 • Neodynamic Barcode är uppgraderad till Version 11.0.2000.0.

Övrigt

 • Uppdaterade hjälpfiler.

Noteringar

* De nya (A) filtren börjar gälla från det att version 6.0.03 är installerat. Om det finns objekt med Status (A) som har pågående kalibrering så kommer dessa inte att synas i sökfiltret innan de har blivit färdigkalibrerade eller om-sparade med resultat (K).

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.02)


Ny funktionalitet
 • Det går nu att lägga till en ny spårbarhet från en kalibrering.
 • Under inställningsmenyn finns ny funktion för att byta eget lösenord.
 • Sökning på Normal (G,X,?,K,U) är infört som Snabbsökning och på Sökfilter (egna val).
 • Det går nu att välja geografisk plats från enkel utlåning.
 • Knapp för att starta editering av Namn och ID nummer på mätdonsregistret infört.
 • Inputbox för egna sökvägar är inlagt på databasväljaren. Nu går det direkt att lägga in UNC sökvägar till omappade enheter eller till andra nätverks-sökvägar.
 • Importera och exportera registernamn och fältrubriker mellan databaser.

Förbättringar
 • Alla plockfält är nu ändrade så att en editering av dessa kommer att navigera till rätt vald rad i plocklistan. Om plockfältet är tomt så ställer programmet listan på första raden. Om det nyligen har skapats en post och fönstret är öppet så kommer listan att välja den nya posten.
 • Om en kalibreringsrapport har mer text i noteringsfältet än vad som får plats på första sidan så flyttades hela textmassan till en ny sida. Nu används sidbrytning istället.
 • Tre decimaler visas nu på mätområde för mätdonsrapporter (postläge).

Rättade fel
 • Den engelska ”kolla efter uppdateringar” länkar nu till rätt språk.
 • Det gick att bädda in objekt (filer, bilder etc) i noteringsfälten. Dessa objekt sparades i databasen och kunde då växa okontrollerat.

System
 • MSVS är uppdaterat till 15.7.4.
 • SAP Crystal Reports är uppdaterat till 13.0.23.
 • Neodynamic Barcode är uppdaterad till version 10.0.218.508.

Övrigt
 • Kontroll inlagd för framtida uppgraderingar. Klienten kommer inte att kunna startas om databasversionen inte matchar klientversionen.
 • Uppdaterade hjälpfiler.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.01)


Ny funktionalitet
 • Applikationen är fullt översatt och finns nu även som engelsk version. Kräver en separat installation.

Förbättringar
 • (?) Kalibreras denna månad är nu införd som val vid sökfilter (egna val).
 • Dialogen för spara kalibreringar har fått en ”Controlbox” för att kunna stänga med fönsterkryss. Dialogen är även upplåst så det går att justera höjd och bredd.

Rättade fel
 • Systemet gav exception vid stängning med krysset om sökeditorn var öppen.
 • Systemet gav exception vid sparning av en duplicerad mätdonspost om det fanns en grupp som saknade kalibreringsmall.
 • Systemet felade med uppdatering av statuskoder vid start. Det kunde bli fel om annan datumformatering än åååå/mm/dd var vald och mätdon sattes till (X) Ej kalibrerat i tid.

Tillbaka till produktsidan

ATIVA-Mätdon 6.0 (Final release, version 6.0.00)


Ny funktionalitet
 • Nytt alternativ för att spara kalibreringar. Det går nu att spara en kalibrering som sätter nästa kalibreringsdatum till den sista i aktuell månad. Den går även att välja som förval på systemadministrationen.
 • Alla postfönster har fått en snabbsökningsruta.
 • Streckkodskontrollen uppgraderad och ”Trial” är borta.
 • Verktyg för sökning av gjorda kalibreringar med en angiven spårbarhet.

Förbättringar
 • Det går nu att exportera rapporter utan angiven logotyp.

Övrigt
 • Hjälpfilen uppdaterad.

Tillbaka till produktsidan
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer